Zəmanət Siyasəti

Zəmanət Siyasəti

Zəmanət Siyasəti

5 İL MƏHDUD ZƏMANƏT
XIAMEN BNT BATTERY CO.,LTD (“İstehsalçı”) XIAMEN BNT BATTERY CO.,LTD və ya onun səlahiyyətli distribyutorları və ya dilerləri tərəfindən satılan hər BNT Litium markalı Litium Dəmir Fosfat (LiFePO4) batareyasına (“Batareya”) zəmanət verir. Müştərinin satış qəbzi, göndərmə fakturası və/yaxud akkumulyatorun seriya nömrəsi ilə müəyyən edilmiş satış tarixindən etibarən 5 il müddətində (“Zəmanət Müddəti”) qüsursuz olmalıdır.Aşağıda sadalanan istisnalar nəzərə alınmaqla, Zəmanət Müddətinin 5 ili ərzində İstehsalçı, sözügedən komponentlərin material baxımından qüsurlu olduğu müəyyən edildikdə, Batareyanı və/yaxud Batareyanın hissələrini, əgər istismara yararlıdırsa, kredit verəcək, dəyişdirəcək və ya təmir edəcək. və ya istehsalçı texniki işçiləri və ya səlahiyyətli texniklər tərəfindən işlənib və İstehsalçı komponentləri təmir edilə bilən hesab edirsə, Batareya təmir olunacaq və geri qaytarılacaq.İstehsalçı komponentlərin təmir oluna bilməyəcəyini hesab edərsə, yeni, oxşar Batareya təklif olunacaq.Təklif bildiriş tarixindən sonra 30 gün müddətində etibarlı olacaq.
Hər hansı təmir edilmiş BNT Litium batareya məhsulunun Zəmanət müddəti və ya onun dəyişdirilməsi Məhdud Zəmanət Müddətinin qalan müddətidir.
Bu Məhdud Zəmanət litium batareya paketinin və ya onun komponentlərinin quraşdırılması, çıxarılması, təmiri, dəyişdirilməsi və ya yenidən quraşdırılması üzrə əmək xərclərini əhatə etmir.

KÖÇÜLMƏYƏN
Bu Məhdud Zəmanət Batareyanın ilkin alıcısına aiddir və heç bir başqa şəxsə və ya quruma ötürülə bilməz.Zəmanət tələbi ilə bağlı satınalma yeri ilə əlaqə saxlayın.
BU MƏHDUD ZƏMANƏT ŞİRKƏTİN MÜQƏDDİYYƏSİYƏ AŞAĞIDAKİ PROBLEMLƏR TAPILDIĞINDA (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) İSTİSNA EDİLƏ BİLƏR və ya MƏHDUD EDİLƏ BİLƏR:
.litium-ion batareya paketinə, batareya idarəetmə sisteminə və sistemin elektrik dövrəsinə edilən dəyişikliklər də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, onun Şirkətin spesifikasiyalarından hər hansı şəkildə dəyişdirildiyini və ya dəyişdirildiyini göstərən göstəriciləri göstərir.
.nasazlığın tərs polarite və ya sistem avadanlığının sui-istifadəsi və ya litium batareya paketinə qoşulmuş bütün köməkçi avadanlığın qeyri-dəqiq proqramlaşdırılması kimi quraşdırıcı xətası nəticəsində yarandığını göstərən əlamətlər göstərir. şarj cihazı.
.şirkətin rəsmi icazəsi olmadan batareya paketinin sökülməsi, açılması və ya hər hansı şəkildə dəyişdirilməsinin göstəricilərini göstərir.
.batareyanın ömrünü qəsdən azaltmaq cəhdlərinin edildiyinə dair işarələri göstərir;şirkət tərəfindən təmin edilən batareya idarəetmə sistemi ilə birləşdirilməyən litium batareya paketlərini ehtiva edir;
.İcazəsiz şəxs tərəfindən doldurulmadan və ya təmir edilmədən və ya dəyişdirilmədən genişləndirilmiş saxlama.
.Qəza və ya toqquşma nəticəsində və ya laqeydlik, sui-istifadə batareya paketi sistemindən yaranan zərərlər.
.Ətraf mühitə zərər;İstehsalçı tərəfindən müəyyən edilmiş uyğun olmayan saxlama şəraiti;həddindən artıq isti və ya soyuq temperaturlara, yanğına və ya donmaya və ya suyun zədələnməsinə məruz qalma.
.Yanlış quraşdırma nəticəsində zədələnmə;boş terminal birləşmələri, kiçik ölçülü kabellər, istənilən gərginlik və AH tələbləri üçün yanlış bağlantılar (seriya və paralel), əks polarite əlaqələri.
.Mühərrikin təkrar işə salınması və ya batareyadan daha çox amperin çəkilməsi üçün nəzərdə tutulduğu və nəzərdə tutulduğu proqramlardan başqa tətbiqlər üçün istifadə edilən batareya spesifikasiyalarda davamlı olaraq boşalmağa hesablanıb.

İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş cərəyan artımını məhdudlaşdıran cihazdan istifadə etmədən həddindən artıq ölçülü invertorda/doldurma cihazında (10K Vt və ya daha çox qiymətləndirilmiş hər hansı çevirici/şarj cihazı) istifadə edilmiş batareya
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş gərginliyi məhdudlaşdıran cihazla birlikdə istifadə edilməyən, kilidlənmiş rotorun işə salma cərəyanına malik olan Kondisioner və ya oxşar cihaz da daxil olmaqla, tətbiq üçün kiçik ölçülü batareya
1 ildən artıqdır doldurulmayan batareya (uzun xidmət müddəti üçün batareyaları müntəzəm olaraq doldurmaq lazımdır)
Batareya İstehsalçının saxlama qaydalarına uyğun olaraq saxlanmayıb, o cümlədən batareyanın aşağı doldurulmuş vəziyyətdə saxlanması (saxlamadan əvvəl batareyanı tam doldurun!)

Bu Məhdud Zəmanət Zəmanət Müddətindən əvvəl baş verə biləcək istifadə səbəbindən normal ömrünün sonuna çatmış Məhsulu əhatə etmir.Batareya ömrü boyu yalnız müəyyən miqdarda Enerji verə bilər ki, bu da tətbiqdən asılı olaraq müxtəlif vaxtlarda baş verəcəkdir.Təftiş zamanı Məhsulun Zəmanət Müddəti ərzində olsa belə, normal istifadə müddətinin sonunda olduğu müəyyən edilərsə, İstehsalçı zəmanət iddiasını rədd etmək hüququnu özündə saxlayır.

ZƏMANƏTDƏN İDDARƏ EDİLMƏSİ
Bu zəmanət bütün digər açıq zəmanətlərin əvəzinə verilir.İstehsalçı nəticə və ya təsadüfi zədələrə görə məsuliyyət daşımayacaq.Biz bu məhdud zəmanətdən başqa heç bir zəmanət vermirik və nəticədə baş verən zərərlər üçün hər hansı zəmanət daxil olmaqla, hər hansı nəzərdə tutulan zəmanəti açıq şəkildə istisna edirik.Bu məhdud zəmanət ötürülə bilməz.

QANUNİ HÜQUQLAR
Bəzi ölkələr və/yaxud dövlətlər nəzərdə tutulan zəmanətin nə qədər müddətə davam etməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərə və ya təsadüfi və ya nəticəli zərərlərin istisna edilməsinə və ya məhdudlaşdırılmasına icazə vermir, ona görə də yuxarıda göstərilən məhdudiyyətlər sizə aid olmaya bilər.Bu zəmanət sizə ölkədən ölkəyə və/və ya əyalətdən ştata dəyişə bilən xüsusi qanuni hüquqlar verir.Bu zəmanət qanunlara uyğun olaraq tənzimlənir və şərh edilir.Bu zəmanət tərəflər arasında bu müqavilənin mövzusu ilə bağlı müstəsna razılaşma kimi başa düşülür.İstehsalçının heç bir işçisi və ya nümayəndəsi bu müqavilədə göstərilənlərə əlavə olaraq hər hansı zəmanət vermək səlahiyyətinə malik deyil.
QEYRİ BNT LİTİUM ZƏMANƏTLƏRİ
Bu Məhdud Zəmanət İstehsalçı və ya hər hansı səlahiyyətli distribyutor və ya diler tərəfindən Orijinal Avadanlıq İstehsalçısına (“OEM”) satılan Batareyanı əhatə etmir.Belə Batareya ilə bağlı zəmanət iddiaları üçün birbaşa OEM ilə əlaqə saxlayın.
ZƏMANƏT OLMAYAN TƏMİR
Əgər Zəmanət müddətindən kənara çıxsa və ya Zəmanət əhatə olunmayan zədələrə görə, müştərilər batareyanın təmiri üçün hələ də İstehsalçı ilə əlaqə saxlaya bilərlər.Xərclərə çatdırılma, hissələr və saatlıq əmək haqqı 65 dollar daxildir.
ZƏMANƏT İDDASI TƏQDİM ETMƏK
Zəmanət iddiası təqdim etmək üçün orijinal satınalma yeri ilə əlaqə saxlayın.Batareyanın əlavə yoxlama üçün İstehsalçıya göndərilməsi tələb oluna bilər.